09Σεπ2019 – WORLD BASKET SHOW (17:30 -19:00)

Παρουσίαση: Κώστας Σωτηρίου – Μαρία Παπαδοπούλου