09Σεπ2019 – WORLD BASKET SHOW (13:30 -15:30)

Παρουσίαση: Κώστας Σωτηρίου – Μαρία Παπαδοπούλου