02Μαϊ2018 – CHAMPIONS EΡT – PRE GAME

Παρουσιαστής: Πέτρος Μαυρογιαννίδης